Obec Veliká Ves
Obec Veliká Ves

Služby pro občany

Ceník vývozu fekálním vozem - zde

Harmonogram vývozů septiků a jímek na rok 2021 - zde

Ceník lom Úhošťany - zde

Ceník zapůjčovaného vybavení obce Veliká Ves - zde

Pravidla pro pronajímnání sálu v pohostinství Podlesice - zde

Pravidla pro poskytování účelového příspěvku z rozpočtu obce Veliká Ves - zbudování domovní čistírny odpadních vod - zde

Vesnice
SDH Podlesice - Facebook

Diakonie BroumovÚstecký krajMikroregion Radonicko