Obsah

Stránka

Místní forma našich Betlémů

Místní forma našich Betlémů

1. adventní neděle v Cunersdorfu

1. adventní neděle v Cunersdorfu

vystoupení Cunersdorfského dechového souboru v rámci 1. adventní neděle

vystoupení Cunersdorfského dechového souboru v rámci 1. adventní neděle

pěvecké vystoupení dětí na 1. adventní neděli

pěvecké vystoupení dětí na 1. adventní neděli

jedna z mnoha postav v pyramidě

jedna z mnoha postav v pyramidě

dárek od naší obce, který vyráběly děti ZŠ Vilémov

dárek od naší obce, který vyráběly děti ZŠ Vilémov

Adventní atmosféta v Annabergu

Adventní atmosféta v Annabergu

Adventní atmosféta v Annabergu

Adventní atmosféta v Annabergu

možnost zakoupení tradičních sklářských výrobků

možnost zakoupení tradičních sklářských výrobků

.....dřevěných ozdob ......

.....dřevěných ozdob ......

...perníků...

...perníků...

Adventní atmosféta v Annabergu

Adventní atmosféta v Annabergu


Stránka