Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

Vývoj situace kolem záměru realizace farmy skotu a bioplynové stanice

 

 • 1. 6. 2011 podán návrh firmy AGRO Podlesice na změnu ÚP. Pořízení Změny č. 1 ÚP Veliká Ves na žádost firmy AGRO Podlesice bylo podmíněno zastupitelstvem obce náhradou nákladů na jejich pořízení ze strany soukromé firmy.

 

 • 24. 8. 2011 bylo usnesením č 57a/11 a 57b/11 schváleno pořízení změny č.1  Změny ÚP obce Veliká Ves. Kde částečným důvodem Změny ÚP byl návrh firmy AGRO Podlesice, která hodlala v obci Veliká Ves realizovat záměr výstavby farmy skotu s bioplynovou stanicí, bez předchozí změny ÚP by tento záměr nešel realizovat. Další dílčí změny jsou vyvolány z podmětu obce.

 

 • 5. 6. 2013 usnesením č. 160/13 bylo schváleno vyřazení plochy pro výstavbu farmy skotu a bioplynové stanice. Důvodem byla anketa, která proběhla mezi občany obcí Vitčice, Podlesice a Nové Třebčice. V anketě obyvatelé vyjádřili nesouhlas s realizací farmy a BPS.

 

 • Od 2. 8 2013 probíhal sběr podpisů pod petici, která požadovala, aby zastupitelstvo obce Veliká Ves umožnilo výstavbu kravína a přidružené BPS.

 

 • 23. 10. 2013 usnesením č. 189/13 zastupitelstvo potvrzuje platnost svého usnesení č. 160/13. Důvodem projednávání bylo předložení petice občanů, kteří požadovali možnost výstavby kravína a přidružené BPS. Petice nebyla oficiálně doručena přes podatelnu OÚ Veliká Ves, proto k ní nebylo přihlédnuto a zastupitelstvo potvrdilo své předchozí usnesení.

 

 • 1. 10. 2014 byly na OÚ Veliká Ves doručeny námitky firmy AGRO Podlesice.

 

 • 25. 11. 2014 doručena přes podatelnu OÚ petice občanů, která požadovala, aby zastupitelstvo obce Veliká Ves umožnilo výstavbu kravína a přidružené BPS (136 podpisů).

 

 • 12. 3. 2015 usnesením č. 50/15 zastupitelstvo obce bere na vědomí petici občanů za umožnění výstavby kravína a přidružené bioplynové stanice.

 

 • Dne 18. 4. 2015 se někteří stávající zastupitelé zúčastnili exkurze, během níž se seznámili s technologií a provozem, který je identický s připravovaným projektem firmy AGRO Podlesice. Album s fotografiemi najdete zde.

 

     Aby zastupitelstvo mělo na celou situaci komplexní pohled, a to i z druhé strany, navštíví starosta s místostarostou naší obce starosty obcí poblíž kravína u Uhelné Příbrami, kde se nachází kravín s podobnou kapacitou, která je navrhovaná v projektu firmy Agro Podlesice.

 

Předkládaný projekt firmou AGRO Podlesice ke stažení zde.

Studie na výstavbu farmy Veliká Ves - Podlesice, dopravní napojení - ke stažení zde.

Zpráva pořizovatelky pro zastupitelstvo obce Veliká Ves - ke stažení zde